Eines, armes, habitatges i activitats

Relaciona els dibuixos amb el què són:
arma_metall.jpg
cabana.jpg
cacera.jpg
eines_pedra.jpg
objectes_metall.jpg
recoleccio.jpg