Dates de l'evolució humana

Ordena aquestes dates de l'evolució humana i la locaclització de les espècies.