Relaciona els mapes amb les dates d'expansió ( 1ª part )

conjunt_mapes.jpg
-Relaciona cada mapa amb l'any corresponent.
2.jpg-4.000.000
2.jpg
3.gif
4.jpg