Els cranis de les diferents espècies

Ordena aquests cranis del més antic al més modern