La mida dels cranis

Relaciona cada crani amb la mida corresponent.
AUSTRALOPITEC
HABILIS
ERGASTER
ERECTUS
NEANDERTHAL
SAPIENS SAPIENS