Característiques dels homínids

Relaciona cada espècie amb les seves característiques.
AUSTRALOPITEC
H. HABILIS
H. ERGASTER/H. ERECTUS
H.ANTECESSOR
H. NEANDERTHAL
H. SAPIENS