Les edats de la Prehistòria

Marca els períodes que corresponen a l'Edat de Pedra.