L'eix cronològic del Neolític i l'Edat dels Metalls

Ordena les diferents parts d'aquesta línia del temps.