Mots encreuats

MOTS ENCREUATS

Clica sobre el número, llegeix la informació i introdueix la resposta a la casella corresponent.
  1                 
2                   
                 
                 
                 
3                   
                 
                 
 4                  
                 
 5           6         
                 
                 
7         8            
                 
        9         10    
                 
                 
            11       
                 

HORITZONTALS

2. A més a més de caçadors, recol·lectors, i pastors, al Neolític, també eren............................
3. Vol dir pedra del mig.
4. Com que no hi ha documents escrits d'aquesta època, la Prehistòria només és pot conèixer mitjançant aquesta ciència.
5. Vol dir pedra antiga.
7. S'obté del coure i l'estany.
8. Edat que comprèn l'edat de bronze i l'edat de ferro.
9. Vol dir pedra nova.
11. Els pobles que primer van disposar d'armes d'aquest metall van sotmetre fàcilment els que encara el desconeixien.

VERTICALS

1. Primer gran període de la història de la humanitat i el més llarg. Com que no tenim cap document escrit d'aquella època, l'única manera que tenim de conèixer-la és estudiar les restes d'objectes trobats.
5. Edat constituïda pel paleolític, el mesolític i el neolític.
6. Al Paleolític eren recol·lectors i ...................................
10. És el primer metall que es va utilitzar.