Els romans en terres catalanes

Assenyala la resposta correcta de cada qüestió.