Geografia: pobles de Roma

mapamutlat.jpg

Relaciona el nom ( arrossega'l) amb el número que li correspon:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11