Característiques de cada període

Relaciona les característiques amb el període que li correspon.
Poder de caràcter vitalici.
Magistrats elegits per un any.
El Senat controla els magistrats.
No existeixen comicis.
La assemblea de ciutadans elegeix els magistrats.
L'emperador té el poder religiós.