Edificis de la ciutat

Relaciona aquests edificis o elements de la ciutat amb la seva definició.
FORUM
TEATRE
AMFITEATRE
TERMES
CIRC