Comentaris sobre els enllaços que han de consultar els alumnes per a dur a terme les activitats:

 

PREHISTÒRIA

 

Art

Grup La Romànica: Antoni Bardavio

Animació: Jacqueline Molnár

 

Descripció:

Miniunitat didàctica(MUD) de ciències socials sobre els dólmens. que serveix com a font de consulta per als alumnes. A més a més de l’explicació hi ha exercicis d’autoavaluació i propostes d’activitats d’aplicació. Es complementa amb una biblioteca d’enllaços i de documents de referència.

Forma part de les activitats de l’Edu 365.com

 

Enginy

Raña, Juan Carlos (2003). Los microciberjuegos y el aprendizaje de las Ciencias Sociales: el mundo java. Revista ELectrónica de Investigación y EValuación Educativa, v. 9, n. 2. http://www.uv.es/RELIEVE/v9n2/RELIEVEv9n2_6.htm.

 

Descripció

En aquest joc s’han de descobrir paraules que es creuen, a partir de definicions o suggeriments de les pistes que es van generant amb el coneixement de les lletres d’altres paraules que es van generant amb el coneixement de les lletres d’altres paraules que hàgim encertat. (castellà)

 

Autora: Cristina Díaz

 

Descripció

Visita virtual a una cova que farà possible retrocedir molts anys enrera i descobrir restes dels qui varen viure.(castellà)

 

Autora: Cristina Díaz

 

Descripció:

Joc d’arqueologia: han de col·locar diverses peces arqueològiques en l’estrat corresponent, tenint en compte l’antiguitat de la peça i la profunditat de l’estrat.(castellà)

 

Glossari

Autora: Montse Saló

 

Descripció

Recull de paraules relacionades amb el tema de la prehistòria i les seves corresponents definicions.

 

Hominització

Autora: Montse Saló

 

Descripció

Informació sobre el procés d’hominització i sobre cadascuna de les principals espècies. El llenguatge i els continguts són entenedors i assequibles per alumnes de 1r cicle d’ESO.( català).

 

 

Descripció

Els continguts són els mateixos que l’enllaç anterior però més complets ( castellà).

 

Autora: Cristina Díaz

 

Descripció

Qüestionari sobre prehistòria. Consta de deu qüestions amb tres possibles respostes per a cadascuna. Inclou les respostes i també enllaços en paraules clau per ampliar informació.

( castellà).

 

Autora: Cristina Díaz

 

Descripció

Puzzle amb el qual s’ha de reconstruir una il·lustració on s’hi representen imatges de neanderthals.(castellà)

 

Localització

créditos

 

Descripció

Han de fer l’activitat “ la máquina del tiempo “ on obtindran informació des de fa 6.000.000 d’anys fins el 10.000 abans de Crist. En cada període( -6.000.000, -4.000.000, -2.500.000, -1.800.000, -1.500.000, -1.000.000, -500.000, -100.000, - 45.000, -10.000 ) hi trobaran informació d’aquests aspectes: Localització, biologia, dieta, tecnologia, medi i societat ). ( castellà).

 

Paleolític, neolitic i edat dels metalls

Autora: Montse Saló

 

Descripció

Informació sobre el paleolític i el neolític comprensible per als alumnes de 1r d’ESO. És parla de les activitats que duien a terme a aquests períodes, habitatge, evolució dins de cada etapa i d’una etapa a l’altra: descobriment del foc, inici de l’agricultura, la domesticació dels animals, inici de la utilització dels metalls i conseqüències que se’n van derivar.

 

Cronologia

Autora: Montse Saló

 

Descripció

Informació sobre el concepte temps en la història, comentari sobre les etapes de la prehistòria i línia del temps.

EGIPTE

 

Art

  1. http://www.edu365.com/eso/muds/socials/egipte/piramide/index.htm

Grup La Romana. Antoni Bardavío

 

Descripció

Miniunitat didàctica(MUD) de ciències socials sobre la civilització egípcia, que serveix com a font de consulta per als alumnes. A més a més de l’explicació hi ha exercicis d’autoavaluació i propostes d’activitats d’aplicació. Es complementa amb una biblioteca d’enllaços i de documents de referència. (català)

Forma part de les activitats de l’Edu 365.com

 

Els egipcis. La vida quotidiana

Grup La Romana. Andreu Vinyals

 

Descripció

Miniunitat didàctica(MUD) de ciències socials sobre la civilització egípcia, que serveix com a font de consulta per als alumnes. A més a més de l’explicació hi ha exercicis d’autoavaluació i propostes d’activitats d’aplicació. Es complementa amb una biblioteca d’enllaços i de documents de referència. (català)

Forma part de les activitats de l’Edu 365.com

 

CRISTINA CARRACEDO : Coordinadora de la Secció “Egipto para Niños de AE “

 

Descripció

Fa referència a la secció per a nens, on hi consten els següents apartats: història, faraons, déus i deesses d'Egipte, contes i llegendes, els teus treballs i el sarcòfeg de la diversió. (castellà)

 

Enginy

Autors:

Coordinador i desenvolupament informàtic: Jesús Mª Quílez

Documentació: Ana Mª Curto Palomino.

 

Descripció

“Vestigia” és un projecte que pretén donar a conèixer els principis bàsics de l’arqueologia i alguns dels descobriments més interessants que aquesta ciència ens ha desvetllat. Està orientat especialment a alumnes d’ESO. (castellà)

 

Autora: Julia Moreno y Miguel Ángel López

 

Descripció

Mots encreuats per aprendre alguna cosa més sobre els déus i deesses de l’Antic Egipte.(castellà)

 

 

Localització

 

Descripció

Mapa de l’Egipte antic.

Forma part de les activitats de l’Edu 365.com

 

Josep Manuel Salas

 

Descripció

Interessant i completa pàgina personal, que entre molts altres temes i molt variats inclou informació sobre la geografia de l’Antic Egipte.(castellà)

 

El Nil

Grup La Romànica: M. de la O. González Blanco

 

Descripció:

Miniunitat didàctica(MUD) de ciències socials sobre la civilització egípcia que serveix com a font de consulta per als alumnes. A més a més de l’explicació hi ha exercicis d’autoavaluació i propostes d’activitats d’aplicació. Es complementa amb una biblioteca d’enllaços i de documents de referència.

Forma part de les activitats de l’Edu 365.com

 

CRISTINA CARRACEDO : Coordinadora de la Secció “Egipto para Niños de AE “

 

Descripció

Fa referència a la secció per a nens, on hi consten els següents apartats: història, faraons, déus i deesses d'Egipte, contes i llegendes, els teus treballs i el sarcòfeg de la diversió. (castellà)

 

Mitologia

Grup La Romànica: Cristina Gatell

 

Descripció

Miniunitat didàctica(MUD) de ciències socials sobre la civilització egípcia, que serveix com a font de consulta per als alumnes. A més a més de l’explicació hi ha exercicis d’autoavaluació i propostes d’activitats d’aplicació. Es complementa amb una biblioteca d’enllaços i de documents de referència. (català)

 

Cronologia

 

Descripció

Esquema cronològic de la història de l’Antic Egipte

 

GRÈCIA

 

Art

DESENVOLUPAMENT: Interacció Editorial SL. (Grup Enciclopèdia Catalana).
CRÈDITS: Salvador Riera, Xavier Pintanel, Mercè Martín, Miquel Pastor, Marta Latorre, Marta Ferrer, Albert Pérez, Marina Albaladejo, Maria Josep Sintes. - Tasca, Serveis d'Animació Sociocultural. - CROM Comunicació Visual, SL.

 

Descripció

Viatge virtual per les ciències socials, estructurat en els següents apartats: l’organització política, l’economia al llarg del temps, les relacions socials al llarg del temps, , l’art i el pensament al llarg del temps.

 

Mitologia

 

Descripció

Portal educatiu xilè que inclou una enciclopèdia virtual per a estudiants força interessant. (castellà)

 

Enginy

Autors:

Coordinador i desenvolupament informàtic: Jesús Mª Quílez

Documentació: Ana Mª Curto Palomino.

 

Descripció

“Vestigia” és un projecte que pretén donar a conèixer els principis bàsics de l’arqueologia i alguns dels descobriments més interessants que aquesta ciència ens ha desvetllat. Està orientat especialment a alumnes d’ESO.(castellà)

 

 

Descripció

Portal de cultura clàssica que recull abundant informació, enllaços i activitats força interessants de diversa tipologia.(castellà)

 

Raña, Juan Carlos (2003). Los microciberjuegos y el aprendizaje de las Ciencias Sociales: el mundo java.Revista ELectrónica de Investigación y EValuación Educativa, v. 9, n. 2

 

Descripció

En aquest joc s’han de descobrir mots relacionats amb l’Antiga Grècia en una sopa de lletres. (castellà)

 

Raña, Juan Carlos (2003). Los microciberjuegos y el aprendizaje de las Ciencias Sociales: el mundo java.Revista ELectrónica de Investigación y EValuación Educativa, v. 9, n. 2

 

Descripció

En aquest puzzle  s’ha de reconstruir la imatge de les Cariàtides. (castellà)

 

Evolució

 

Descripció

Activitats amb l’objectiu de motivar, interactuar, aprendre de forma autònoma i treballant continguts curriculars lligats als llibres de text: Ediciones SM.

És una eina per consolidar els coneixements bàsics i per atendre els diferents ritmes d’aprenentatge dels alumnes.(castellà)

 

Les polis

Activitats amb l’objectiu de motivar, interactuar, aprendre de forma autònoma i treballant continguts curriculars lligats als llibres de text: Ediciones SM.

És una eina per consolidar els coneixements bàsics i per atendre els diferents ritmes d’aprenentatge dels alumnes.(castellà)

 

Cronologia

Dissenyat per Adolfo Domínguez

 

Descripció

Sistema de recursos didàctics per a la docència de la Grècia antiga. Hi podem trobar un fris cronològic.(castellà)

 

Dissenyat per Xavier Ripoll

 

Descripció

Cronologia de l’Antiga Grècia .

 

ROMA

 

Art

 

Descripció

Portal de cultura clàssica que recull abundant informació, enllaços i activitats força interessants de diversa tipologia.(castellà)

 

 

Decripció

Es tracta d’una eina didàctica en castellà elaborada per un grup de professors/res de secundària, coordinats per Luis Miguel Orbaneja García y Jesús Mª Quílez Bielsa que han desenvolupat un projecte institucional ( amb el MEC) per a l’ensenyament de la cultura clàssica i llatí i grec. Oferta gran quantitat de continguts, molts d’ells de cràcter lúdic la majoria d’ells de nivell excessiu per a alumnes de 1r d’ESO, però n’hi ha alguns, que amb ajuda i proposant-los-hi amb caràcter opcional poden resoldre’ls.

 

Enginy

 

Descripció

Portal de cultura clàssica que recull abundant informació, enllaços i activitats força interessants de diversa tipologia. (castellà)

 

 

Decripció

Es tracta d’una eina didàctica en castellà elaborada per un grup de professors/res de secundària, coordinats per Luís Miguel Orbaneja García y Jesús Mª Quílez Bielsa que han desenvolupat un projecte institucional ( amb el MEC) per a l’ensenyament de la cultura clàssica i llatí i grec. Oferta gran quantitat de continguts, molts d’ells de cràcter lúdic la majoria d’ells de nivell excessiu per a alumnes de 1r d’ESO, però n’hi ha alguns, que amb ajuda i proposant-los-hi amb caràcter opcional poden resoldre’ls.

 

 

Descripció

Aula de llatí és un portal dedicat a la didàctica de la llengua i cultura  llatines, que opera a l’àrea de Filologia Llatina de la UAB al Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana.

Funciona com un conglomerat les seccions del qual corresponen al treball individual i col·lectiu d’un equip de professors universitaris i d’ESO. (castellà)

 

Raña, Juan Carlos (2003). Los microciberjuegos y el aprendizaje de las Ciencias Sociales: el mundo java. Revista ELectrónica de Investigación y EValuación Educativa, v. 9, n. 2

 

Descripció

En aquest puzzle s’ha de reconstruir el Colisseo de Roma.

 

Evolució1

 

Descripció

Activitats amb l’objectiu de motivar, intereactúar, aprendre de forma autònoma i treballant continguts curriculars lligats als llibres de text: Ediciones SM.

És una eina per consolidar els coneixements bàsics i per atendre els diferents ritmes d’aprenentatge dels alumnes.(castellà)

 

Lloc

 

Descripció

Es tracta d’una eina didàctica en castellà elaborda per un grup de professors/res de secundària, coordinats per Luis Miguel Orbaneja García y Jesús Mª Quílez Bielsa que han desenvolupat un projecte institucional ( amb el MEC) per a l’ensenyament de la cultura clàssica i llatí i grec. Oferta gran quantitat de continguts, molts d’ells de cràcter lúdic la majoria d’ells de nivell excessiu per a alumnes de 1r d’ESO, però n’hi ha alguns, que amb ajuda i proposant-los-hi amb caràcter opcional poden resoldre’ls.

 

ROMA A CATALUNYA

 

Empúries/Tàrraco

 

Hi trobem informació sobre la fundació i desenvolupament de Tàrraco, i un dibuix interactiu d’aquesta ciutat romana.

 

 

Descripció

Portal de cultura clàssica que recull abundant informació, enllaços i activitats força interessants de diversa tipologia.(castellà)

 

 

Descripció

Portal educatiu argentí on s’hi poden trobar diversos continguts acadèmics com vídeos educatius, exemples, exercicis, jocs ...(castellà)

 

crèdits

 

Descripció

Exercicis interactius fets en base a la programació i contingut del llibre de cultura clàssica de 3r d’ESO, sèrie Stella, de l’editorial Santillana.(castellà)

 

Els ibers

 

Descripció

Es tracta d’una eina didàctica en castellà elaborada per un grup de professors/res de secundària, coordinats per Luís Miguel Orbaneja García y Jesús Mª Quílez Bielsa que han desenvolupat un projecte institucional ( amb el MEC) per a l’ensenyament de la cultura clàssica i llatí i grec. Oferta gran quantitat de continguts, molts d’ells de cràcter lúdic la majoria d’ells de nivell excessiu per a alumnes de 1r d’ESO, però n’hi ha alguns, que amb ajuda i proposant-los-hi amb caràcter opcional poden resoldre’ls.

 

La fi de l’imperi

 

Descripció

Portal educatiu argentí on s’hi poden trobar diversos continguts acadèmics com vídeos educatius, exemples, exercicis, jocs ...(castellà)

 

Luis Ortega ( IES Buñuel de Móstoles ) Proyecto Clío

 

Descripció

Fitxa sobre les invasions bàrbares que conté una animació( mapa) sobre les invasions germàniques i els 1rs regnes bàrbars.( castellà).

.

Descripció

Es tracta d’una eina didàctica en castellà elaborada per un grup de professors/res de secundària, coordinats per Luis Miguel Orbaneja García y Jesús Mª Quílez Bielsa que han desenvolupat un projecte institucional ( amb el MEC) per a l’ensenyament de la cultura clàssica i llatí i grec. Oferta gran quantitat de continguts, molts d’ells de cràcter lúdic la majoria d’ells de nivell excessiu per a alumnes de 1r d’ESO, però n’hi ha alguns, que amb ajuda i proposant-los-hi amb caràcter opcional poden resoldre’ls.

 

Localització

crèdits

 

Descripció

Joc amb flash amb l’objectiu de conèixer els noms que van donar els romans a diverses localitats catalanes..

 

 

Descripció

Es tracta d’una eina didàctica en castellà elaborada per un grup de professors/res de secundària, coordinats per Luis Miguel Orbaneja García y Jesús Mª Quílez Bielsa que han desenvolupat un projecte institucional ( amb el MEC) per a l’ensenyament de la cultura clàssica i llatí i grec. Oferta gran quantitat de continguts, molts d’ells de cràcter lúdic la majoria d’ells de nivell excessiu per a alumnes de 1r d’ESO, però n’hi ha alguns, que amb ajuda i proposant-los-hi amb caràcter opcional poden resoldre’ls.

 

Romanització

 

Descripció

Es tracta d’una eina didàctica en castellà elaborada per un grup de professors/res de secundària, coordinats per Luis Miguel Orbaneja García y Jesús Mª Quílez Bielsa que han desenvolupat un projecte institucional ( amb el MEC) per a l’ensenyament de la cultura clàssica i llatí i grec. Oferta gran quantitat de continguts, molts d’ells de cràcter lúdic la majoria d’ells de nivell excessiu per a alumnes de 1r d’ESO, però n’hi ha alguns, que amb ajuda i proposant-los-hi amb caràcter opcional poden resoldre’ls.

 

 

Descripció

Activitats amb l’objectiu de motivar, intereactuar, aprendre de forma autònoma i treballant continguts curriculars lligats als llibres de text: Ediciones SM.

És una eina per consolidar els coneixements bàsics i per atendre els diferents ritmes d’aprenentatge dels alumnes.(castellà)