NOM I COGNOMS
CURS
NOM I COGNOMS
GRUP
1.6 L'ART

1.6.1 Escriu a sota de cada dibuix la mostra d'art prehistòric que és. Si no ho recordes, clica sobre la imatge.

1.6.2 Escriu a sota de cada dibuix el tipus de monument megalític que és. Si no ho recordes, clica sobre la imatge.

1.6.3. Ves a aquesta adreça: http://www.edu365.com/eso/muds/socials/dolmen/index.htm i fes l'activitat dels dolmens.

pàgina següent....