NOM I COGNOMS
CURS
NOM I COGNOMS
GRUP
1.5 NEOLÍTIC I EDAT DELS METALLS
1.5.1 Respon aquestes preguntes:( si no ho saps clica sobre l'etiqueta d' AJUDA

L'AGRICULTURA I LA RAMADERIA

a)Quants anys fa aproximadament que els humans van deixar de viure exclusivament de la caça, la pesca i la recol·lecció ?

AJUDA

b)Quines altres activitats duen a terme per poder obtenir aliments, a més a més de la caça, la pesca i la recol·lecció?

AJUDA

c)Quines van ser les primeres plantes que van conrear ?

AJUDA

d)Per què sorgeix la ramaderia ? Digues quins van ser els primers animals que van ser domesticats.

AJUDA

ELS PRIMERS POBLATS

a)Que vol dir que els homes i les dones van deixar de ser nòmades i es van convertir en sedentaris ?

AJUDA

b)Aproximadament, quantes persones vivien en els poblats ?

AJUDA

d)Quina activitat nova sorgeix i per què ?

AJUDA

1.5.2 Acaba les frases següents.

AJUDA

APRENENT A TREBALLAR ELS METALLS

a)Els primers metalls  es van fer servir per elaborar

b)Els primers metalls van ser .Barrejant coure i estany van obtenir

Després van començar a treballar un metall encara més resistent i molt més abundant, era el .

AVALUA'T