NOM I COGNOMS
CURS
NOM I COGNOMS
GRUP
PALEOLÍTIC
1. Recorda els períodes de la prehistòria.

2. Omple els buits d'aquest textos del Paleolític amb les paraules que correspongui :
BUSCANT ELS ALIMENTS  
  • Els primers éssers humans vivien de la , de la pesca i de la recol·lecció de plantes.
?AJUDA
  • Per caçar els animals, els paraven trampes i feien servir que ells mateixos
?AJUDA
  • Dels animals n'extreien la carn per , la pell per fer-ne i per construir les , els ossos i les banyes per fer-ne els tendons per fabricar
?AJUDA
  • Amb els arpons i amb els que feien amb els ossos o amb les banyes dels animals , pescaven en aigues de poca fondària.
?AJUDA
  • També recollien els que la natura els oferia (llavors, baies, arrels ...).
?AJUDA

LA VIDA DELS CAÇADORS    
  • Quan els grups de caçadors es desplaçaven seguint els animals, s'instal·laven en
?AJUDA
  • Durant l'estació freda trobaven aixopluc a les balmes de les roques o a l'interior de les . Com que no tenien un habitatge fix, diem que eren .
?AJUDA
  • El descobriment del foc va significar un gran avenç. Amb el foc es podien a l'època freda, l'interior de la cova, els aliments i dels animals.
?AJUDA