NOM I COGNOMS
CURS
NOM I COGNOMS
GRUP
1.7 QUÈ HAS APRÈS ?
1. Completa aquest esquema de les etapes de la prehistòria.

 

PREHISTÒRIA
EDAT DE PEDRA
 
EDAT DELS METALLS
   
MESOLÍTIC
   
 

COMPROVA

2. Quin d'aquests períodes de la prehistòria va ser més llarg ? Clica l'opció correcta :

3. De què vivien al paleolític ?
4. Quina activitat nova sorgeix al neolític ?
5. Per què pintaven sobre les parets de les coves ?

pàgina següent....