UNA RELIGIÓ POLITEISTA

· La religió romana es basava en l' existència d' un gran nombre de divinitats. Algunes eren d' origen propi, mentre que d' altres provenien dels pobles conquerits (etrusc, grec, egipci, etc.).
· Els habitants de l' Imperi romà creien que, per tal d' acontentar els déus, calia oferir-los sacrificis rituals;

Hi havia dues menes de divinitats:

· Les de l' àmbit privat o familiar: déus protectors de la casa i esperits dels avantpassats.
· Les col·lectives.

Les divinitats col lectives :

· La religió oficial dels romans tenia moltes similituds amb la grega. Els romans van adoptar la mitologia grega i la totalitat dels seus déus, però els anomenaren d'una altra manera. Més tard, també van incorporar divinitats d'origen oriental, sobretot egípcies i perses.
.Els déus més antics formaven la Tríada capitolina : Juno, la seva esposa..Júpiter, pare dels déus i dels homes
Minerva, la filla.
· A Roma era molt important el culte a la deessa Vesta, protectora de la ciutat, del qual s' encarregaven unes sacerdotesses, les vestals, que tenien cura de la flama sagrada que simbolitzava el poder etern de Roma.
.A partir del regnat d' August es va introduir el culte a l' emperador, com una manera de reforçar la fidelitat de tots els ciutadans de l' Imperi a Roma.