RECERCA D'HISTÒRIA ON LINE
 
Llicència de Creative Commons

Introducció a l'activitat

En aquesta activitat us proposem que us convertiu en reporters de la història: elaborareu, en grups, un treball de síntesi sobre el què heu après d’història per publicar-ho en un wiki, i d’aquesta manera proporcionareu un nou recurs a molts nois i noies de 1r d’ESO.

Seguint les indicacions del professor/a. Cada grup s’encarregarà de l’elaboració d’un dels següents temes : La Prehistòria/ Mesopotàmia/ Egipte/ Grècia/ Roma/ Fenicis, cartaginesos, grecs, ibers i romans a la Península Ibèrica .

En el 1r quadre de sota hi ha adreces per publicar-hi el treball. El professor o professora ja us indicarà la que heu d’utilitzar. En el segon quadre hi teniu els temes que heu d’elaborar i guions orientatius per desenvolupar el treball. I en el tercer quadre hi trobareu adreces que podeu consultar per buscar informació; hi teniu enllaços que us poden ser útils per a qualsevol tema i d’altres específics per a cadascun.

 
QUADRE 1
ADRECES ON EDITAR I PUBLICAR 
QUADRE 2

 

GUIONS ORIENTATIUS DE TREBALL

 

GRUPS DE TREBALL
TEMES
GUIONS
1

LA PREHISTÒRIA

 1. L’evolució del gènere Homo.
 2. El Paleolític: L’estil de vida, les creences, l’art.
 3. El Neolític.
 4. Les conseqüències de l’excedent.
 5. L’origen del gènere Homo.
 6. Noves creences.
 7. L’art neolític.
 8. L’Edat dels Metalls: la fi de la Prehistòria.
2

MESOPOTÀMIA

 1. El naixement de les 1eres ciutats.
 2. L’organització social i econòmica .
 3. L’imperi babilònic, l’assiri i el persa.
 4. El naixement de l’escriptura.
 5. L’art i l’arquitectura a Mesopotàmia.
3

L'ANTIC EGIPTE

 1. Situació geogràfica d’Egipte. El Nil i el desert.
 2. El poder del faraó.
 3. La societat egípcia.
 4. La vida quotidiana.
 5. L’escriptura egípcia.
 6. L’art.
 7. Els rituals funeraris de l’Antic Egipte.
4

 

L'ANTIGA GRÈCIA

 

 1. L’origen de la civilització grega: El medi físic i l’aparició de les polis.
 2. Etapes de la civilització grega: arcaica (segles VIII-VI aC), clàssica (segles V-IV aC) i hel•lenística (segles IV-I aC).
 3. Atenes i Esparta: política, societat i conflictes.
 4. Mitologia, filosofia i art.
 5. Les guerres Mèdiques i la guerra del Peloponès.
5

L'ANTIGA ROMA

 1. Els origens de Roma i la Monarquia: El marc geogràfic, la fundació de Roma, la Monarquia.
 2. La República: el sistema polític, la societat romana, l’expansió de Roma i la crisi de la República.
 3. L’Imperi: organització.
 4. expansió i crisi.
 5. La civilització romana: les ciutats, les activitats econòmiques, la religió i l’art romà.
6
FENICIS, CARTAGINESOS, GRECS, IBERS I ROMANS A LA PENÍNSULA IBÈRICA
 1. Les colonitzacions: els fenicis, la colonització grega, els cartaginesos.
 2. Els pobles preromans: els pobles ibèrics, els pobles celtes, el regne de Tartessos.
 3. La conquesta romana de la península Ibèrica: fases.
 4. Les ciutats i l’organització del territori a Catalunya romana: ciutats i administració, economia i societat, cultura i
  art.
 5. El llegat de Roma: llengua, ciutats, dret, religió, cultura i economia urbana.

ENLLAÇOS ON PODEU TROBAR INFORMACIÓ
QUADRE 3
Generals per tots els temes

http://www.xtec.es/aulanet/viatge/credit1/cred1.htm

http://www.artehistoria.com

http://blocs.xtec.cat/jiplena/primer-eso/

http://recursostic.educacion.es/kairos/web/ensenanzas/eso/antigua/antigua.html

http://www.icarito.cl/enciclopedia/segundo-ciclo-basico/historia-geografia-y-ciencias-sociales/76.html

Específics per a cada tema
Prehistòria
Mesopotàmia
Antic Egipte
Antiga Grècia
Antiga Roma
Fenicis, cartaginesos, grecs, ibers i romans a la Península Ibèrica

 

 

 

 

http://blogs.sapiens.cat/

http://www.historialuniversal.com/

 

http://www.rom.on.ca/programs/

http://www.edu365.cat/eso/muds/

http://blogs.sapiens.cat/

http://greece.mrdonn.org/

http://www.juntadeandalucia.es/

http://thales.cica.es/

 

https://sites.google.com/

http://www.juntadeandalucia.es/

http://www.tv3.cat/