RAMADERIA, SILVICULTURA I PESCA
TREBALL EN PARELLES

1. Cliqueu la imatge i feu les activitats de l'aplicatiu que se us obrirà. És important que les aneu fent totes, perquè després haureu de resoldre activitats similars en la fitxa de treball. En l'aplicatiu hi ha un glossari de mots sobre el tema: mireu-vos-el abans de fer els mots encreuats.

Abans d'entrar a l'aplicatiu, llegiu aquestes INSTRUCCIONS

2. Clica la fitxa de treball i fes les activitats.

FITXA de TREBALL

 

 

 

3. Resol aquests mots encreuats: