FASCINA'T AMB LES CIÈNCIES SOCIALS AMB TIC


UNITATS DIDÀCTIQUES ACTIVITATS I RECURSOS
GEOGRAFIA 1r d'ESO GEOGRAFIA 2n d'ESO WEBQÜEST ACTIVITATS INTERACTIVES DIAPOSITIVES
HISTÒRIA 1r d'ESO HISTÒRIA 2n d'ESO CACERES DEL TRESOR ACTIVITATS HOT POT PUZZLES
GEOGRAFIA 3r D'ESO 11 de SETEMBRE QUADERNS VIRTUALS ACTIVITATS JClic TRIVIAL
EL MEU BLOC NOUVINGUTS/DES PASSA-PARAULA ACTIVITATS AMB MAPES JEOQUIZ
      LÍNIES DEL TEMPS LES FONTS de la Hª
 

EN PROCÉS D'ACTUALITZACIÓ

 

L'11 de setembre


16 d'octubre del 2021

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ DE LA WEB

 

ACTIVITATS INTERACTIVES

 

16 d'octubre del 2021

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ DEL BLOC

1rESO: Les fonts de la Hª

2nESO:Història medieval de Catalunya

Gener del 2021

 

 

 

 

 

 

ENDEVINALLES

?

 
INICI WEB EL MEU BLOC

Ciències Socials per a alumnat nouvingut

TALLER de CARTELLS contadores webvisites
 
 
Fascina't amb les Ciències Socials amb TIC , elaborada per Montserrat Alsius Serra, està subjecta a una llicència de Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons " Llicència de Creative Commons
Hi ha algun vincle trencat ? Si us plau fes-m'ho saber en aquesta adreça. Moltes gràcies malsius2@xtec.cat