FASCINA'T AMB LES CIÈNCIES SOCIALS AMB TIC


UNITATS DIDÀCTIQUES ACTIVITATS I RECURSOS
GEOGRAFIA 1r d'ESO GEOGRAFIA 2n d'ESO WEBQÜEST ACTIVITATS INTERACTIVES DIAPOSITIVES
HISTÒRIA 1r d'ESO HISTÒRIA 2n d'ESO CACERES DEL TRESOR ACTIVITATS HOT POT PUZZLES
GEOGRAFIA 3r D'ESO 11 de SETEMBRE QUADERNS VIRTUALS ACTIVITATS JClic TRIVIAL
EL MEU BLOC NOUVINGUTS/DES PASSA-PARAULA ACTIVITATS AMB MAPES JEOQUIZ
      LÍNIES DEL TEMPS LES FONTS de la Hª
 

EN PROCÉS D'ACTUALITZACIÓ

 

3r ESO Geografia6 de febrer de 2022

ÚLTIMES ACTUALITZACIONS DE LA WEB

 

Activitats hot pot

 

22 d'abril del 2023

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ DEL BLOC

1rESO: Les fonts de

2nESO: Hª medieval de Catalunya


Gener del 2021
 

 

 

 

 

 

ENDEVINALLES

?

 
INICI WEB EL MEU BLOC

Ciències Socials per a alumnat nouvingut

TALLER de CARTELLS


visites

 
 
Fascina't amb les Ciències Socials amb TIC , elaborada per Montserrat Alsius Serra, està subjecta a una llicència de Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons " Llicència de Creative Commons
Hi ha algun vincle trencat ? Si us plau fes-m'ho saber en aquesta adreça. Moltes gràcies malsius2@xtec.cat