Traspàs de la fascinació de les TIC a àmbits del currículum de les ciències socials de 1r d'ESO

ACTIVITATS D'INTRODUCCIÓ

Històries d'abans de la història

Històries de la vora del Nil

Els romans a Catalunya

Històries d'abans de la història

Històries de la vora del Nil

Els romans a Catalunya

ACTIVITATS DE SÍNTESI

La prehistòria (diapositives)

Històries de la vora del Nil(diapositives)

Grècia (activitat de grup )
Roma(diapositives)

 

WebQuest: Els romans a Catalunya

 

Grècia diapositives)

Activitats sobre les diapositives

Fitxa sobre les diapositives (doc.)

Quadern virtual Fitxa sobre les diapositives (doc.) Fitxa sobre les diapositives (doc.)

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

La prehistòria (hot pot)
Egipte (webqüest)
Roma(JClic ) Roma (hot pot) Webqüest EL MÓN CLÀSSIC: Interactuem i coneguem Webquest ANTIGA ROMA: Interactuem i coneguem 

MÉS PROPOSTES

L'Antiga Roma ( unitats didàctiques )

Wiqui: Recerca d'història on line
INICI WEB

Activitats dissenyades per Montserrat Alsius

La realització de les activitats d'introducció i de síntesi del currículum d'Història de 1r d'ESO ha estat possible gràcies a una llicència d'estudis retribuïda concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ( DOGC núm.: 4182 de 26 de juliol de 2004 ).

Última actualització: gener del 2017

 

GEOGRAFIA 1r d'ESO EL MEU BLOC TALLER de CARTELLS contadores webvisites
 

Hi ha algun vincle trencat ? Si us plau fes-m'ho saber en aquesta adreça. Moltes gràcies malsius2@xtec.cat