SOSTENIBILITAT I CONSUM RESPONSABLE

1. Llegeix les definicions i mira't aquests videos:

LÈXIC

Societat de consum

És un terme utilitzat en economia i sociologia per a designar el tipus de societat que es correspon amb una etapa avançada de desenvolupament industrial capitalista i que es caracteritza pel consum massiu de béns i serveis, disponibles gràcies a la seva producció massiva.

Consum responsable

És un nou estil de vida que pretén millorar les condicions de vida dels éssers humans, dels animals i del medi ambient mitjançant un consum ètic. El projecte és impulsat per organitzacions ecològiques, socials i polítiques que consideren que els éssers humans farien bé a canviar els seus hàbits de consum ajustant-los a les seves necessitats reals i optant en el mercat per opcions que afavoreixin la conservació del medi ambient i la igualtat social.

Sostenibilitat

Conjunt de polítiques destinades a fer compatible el creixement econòmic i la preservació de la biodiversitat i evitar, en darrer terme, la degradació de la biosfera provocada per l'acció humana.

Edu3.cat
 
Edu3.cat
 

TREBALL DE GRUP

1. Hi ha 4 temes de treball, i cada grup en treballarà un. Són els següents:

Et creus tot el que t'expliquen ?
Mou-te sense mals fums
El cor del consum
Suma't a la revolució energètica

TREBALL QUE CAL FER

 1. Fareu equips de 4 persones, i cada equip treballarà un d'aquests temes. Algun dels temes, depenent de quants sigueu a la classe, l'haurà de treballar més d'un grup.

 2. Cada grup de quatre treballarà en 2 parelles. Cada parella, a més a més de fer les activitats que es proposen a l'aplicatiu, prepararà un cartell. Uns el faran sobre el problema que es planteja: " PLANTEGEM EL PROBLEMA ", i els altres sobre les propostes d'actuació: " REFLEXIONEM I PROPOSEM ".

 3. Una vegada fets els 2 cartells els 4 membres del grup es reuniran i s'explicaran la feina que han fet.

 4. Després es reuniran aquells que d'un mateix tema han fet el cartell del mateix aspecte. Per exemple, per al tema: Et creus tot el que t'expliquen ?, es trobaran, d'una banda, les parelles que han fet el cartell: PLANTEGEM EL PROBLEMA , i de l'altra, les que han fet el cartell: REFLEXIONEM I PROPOSEM, i el mateix faran la resta de grups. Contrastaran la feina que han fet i escolliran el cartell que els sembli millor. Aquests cartells seleccionats els explicaran els /les que l'han fet a la resta de la classe.

 5. Tots els cartells, tant els que han estat escollits per ser explicats com els altres s'han de guardar perquè el professor/a els avaluarà.
 • Per tant, es mostraran i explicaran a tot els companys i companyes els següents 8 cartells:

TEMES
CARTELLS

Et creus tot el que t'expliquen ?

1. PLANTEGEM EL PROBLEMA
2. REFLEXIONEM I PROPOSEM
Mou-te sense mals fums
3. PLANTEGEM EL PROBLEMA
4. REFLEXIONEM I PROPOSEM
El cor del consum
5. PLANTEGEM EL PROBLEMA
6. REFLEXIONEM I PROPOSEM

Suma't a la revolució energètica

7. PLANTEGEM EL PROBLEMA
8. REFLEXIONEM I PROPOSEM

PROCEDIMENT PER ENTRAR A L'APLICATIU

 1. Entreu a l'activitat de Greenpeace clicant el dibuix que hi ha a sota d'aquestes instruccions.

 2. Escolteu la presentació de l'activitat que fa l'Eva ( pesonatge de l'aplicatiu ).

 3. Cliqueu l'interrogant per saber com funciona l'interfície i la navegació entre activitats.

 4. Torneu a la imatge d'inici i cerqueu el tema que heu de treballar passant el ratolí per la ciutat.

ORIENTACIONS PEL QUE FA AL CARTELL

 • Ha de ser original, molt visual, expressar molt amb poques paraules i ser convincent.

 • De tota la informació que ens proporcionen les actvitats de Greenpeace se n'extreurà la idea principal perquè és la que ens ha de servir per fer el cartell.

 • El missatge del cartell ha de captar l'atenció del receptor i impulsar a actuar d'una manera determinada. Feu, i escriviu, una pluja de idees respecte de quina frase o eslògan pot ser el més adequat i més impactant per tal que el vostre missatge arribi amb força a la població. Quan la tingueu feu el mateix per buscar el dibuix o imatge que s'avingui més amb el missatge.

 • Eviteu recarregar el cartell amb massa recursos i penseu que el principal objectiu és que el missatge arribi al receptor.

Estructura: