ELS PAISATGES AGRARIS D'EUROPA
Mira't el vídeo: Un planeta hambriento i després obre la fitxa de treball per fer les activitats d'aquest tema.

FITXA de TREBALL

MAPA MUT

QÜESTIONARI INTERACTIU SOBRE L'AGRICULTURA A LA UNIÓ EUROPEA

Agricultura a la Unió Europea 

MAPA MODEL