ELS PAISATGES AGRARIS D'ESPANYA
1. Mira't el video, respon el qüestionari i fes la resta d'activitats de la fitxa. Per respondre les preguntes del vídeo, treu el so i fes-ho a partir de la informació escrita que hi apareix.
FITXA

 

L'AGRICULTURA A ESPANYA

 

SITUACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS DE PAISATGES AGRARIS D'ESPANYA

Espanya atlàntica
Espanya interior
Litoral mediterrani i Balears
Illes Canàries
Font dels mapes: Kalipedia

2. A quina zona d'Espanya correspon el paisatge que amaga cada número ?

Tipus de paisatge agrari
Tipus de paisatge agrari Tipus de paisatge agrari Tipus de paisatge agrari