2.6 L'ART

  • Llegeix la informació i fes les activitats interactives que trobaràs més avall, en el quadern: L'Art a l'Antic Egipte.