Introducció

Activitat

Llegeix aquest text i després fes l'activitat.

Activitat de lectura

  • Les primeres tombes foren les mastabes, que eren molt més petites que les piràmides i planes de sobre.
  • Més tard, per enterrar els faraons varen construir les piràmides.
  • A partir de l'Imperi Nou, per por als saqueigs, els faraons varen ser enterrats en hipogeus, que eren tombes excavades a la roca.

 

 

Activitat

Busca la paraula final de cadascuna d'aquestes frases:

1. Les primeres tombes foren les .

2. Les mastabes, de sobre, eren .

3. Més tard, per enterrar els faraons varen construir les .

4. A partir de l'Imperi Nou, per por als saqueigs, els faraons varen ser enterrats en .

5. Els hipogeus que eren tombes excavades a la .

 

Sota la llicència de Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License