Etapes de l'Antiga Grècia

Escull l'interval de dates que correspon a cada època :

CULTURES PREHEL·LÈNIQUES

Època Minoica o Cretenca:

Època Micènica o Aquea :

Època Fosca :

 

CULTURES HEL·LÈNIQUES

Època Arcaica:

Època Clàssica :

Època Hel·lenística :

Llicenciat sota la Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License