RAMADERIA, SILVICULTURA I PESCA
TREBALL EN PARELLES

1. Mira't les diapositives i després clica la fitxa de treball i fes les activitats.

FITXA de TREBALL

 

 

 

 

TREBALL INDIVIDUAL
2. Resol aquests mots encreuats :

3. QUÈ EN SAPS DE PEIXOS ?

Ves al Museu de la Pesca clicant el següent enllaç i fes l'activitat que se't proposa:

https://take.quiz-maker.com/Q3S2B02#R870300-9cC0d22C