FASCINA'T AMB LES CIÈNCIES SOCIALS AMB TIC


UNITATS DIDÀCTIQUES ACTIVITATS I RECURSOS
GEOGRAFIA 1r d'ESO GEOGRAFIA 2n d'ESO WEBQÜEST ACTIVITATS INTERACTIVES DIAPOSITIVES
HISTÒRIA 1r d'ESO HISTÒRIA 2n d'ESO CACERES DEL TRESOR ACTIVITATS HOT POT PUZZLES
GEOGRAFIA 3r D'ESO 11 de SETEMBRE QUADERNS VIRTUALS ACTIVITATS JClic TRIVIAL
EL MEU BLOC NOUVINGUTS/DES PASSA-PARAULA ACTIVITATS AMB MAPES JEOQUIZ
      LÍNIES DEL TEMPS LES FONTS de la Hª
 

EN PROCÉS D'ACTUALITZACIÓ

 

3r ESO Geografia


17 de gener del 2024


ÚLTIMES ACTUALITZACIONS DE LA WEB

L'hominització

17 de gener del 2024

Antic Egipte. Localització

29 d'octubre de 2023

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ DEL BLOC

1rESO: Les fonts de

2nESO: Hª medieval de Catalunya

 

Gener del 2021
 

 

 

ENDEVINALLES?

 

 

 


visites

 
  INICI WEB

EL MEU BLOC

Ciències Socials per a alumnat nouvingut

 
 
Fascina't amb les Ciències Socials amb TIC , elaborada per Montserrat Alsius Serra, està subjecta a una llicència de Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons " Llicència de Creative Commons
Hi ha algun vincle trencat ? Si us plau fes-m'ho saber en aquesta adreça. Moltes gràcies malsius2@xtec.cat