SOSTENIBILITAT I CONSUM RESPONSABLE

1. Llegeix les definicions i mira't aquests videos:

LÈXIC

Societat de consum

És un terme utilitzat en economia i sociologia per a designar el tipus de societat que es correspon amb una etapa avançada de desenvolupament industrial capitalista i que es caracteritza pel consum massiu de béns i serveis, disponibles gràcies a la seva producció massiva.

Consum responsable

És un nou estil de vida que pretén millorar les condicions de vida dels éssers humans, dels animals i del medi ambient mitjançant un consum ètic. El projecte és impulsat per organitzacions ecològiques, socials i polítiques que consideren que els éssers humans farien bé a canviar els seus hàbits de consum ajustant-los a les seves necessitats reals i optant en el mercat per opcions que afavoreixin la conservació del medi ambient i la igualtat social.

Sostenibilitat

Conjunt de polítiques destinades a fer compatible el creixement econòmic i la preservació de la biodiversitat i evitar, en darrer terme, la degradació de la biosfera provocada per l'acció humana.


 

 

TREBALL DE GRUP

 

1. Hi ha 4 temes de treball, i cada grup en treballarà un. Són els dels requadres verds. Clicant a sobre trobaràs informació sobre el tema ( Si no se t'obre algun enllaç, copia'l, enganxa'l al navegador i torna-ho a provar ).

Actua amb el teu consum

TREBALL QUE CAL FER

  1. Fareu equips de 4 persones, i cada equip treballarà un d'aquests temes. Algun dels temes, depenent de quants sigueu a la classe, l'haurà de treballar més d'un grup.

  2. Cada grup treballarà el tema que li correspongui explicant d'una banda el problema que es planteja : " PLANTEGEM EL PROBLEMA ", i de l'altra , pensaran propostes d'actuació: " REFLEXIONEM I PROPOSEM ".

  3. Les conclusions les exposaran a través d'un cartell i les explicaran a la resta de la classe.

TEMES
TREBALL / CARTELL

Actua amb el teu consum

1. PLANTEGEM EL PROBLEMA
2. REFLEXIONEM I PROPOSEM
Canvi climàtic
3. PLANTEGEM EL PROBLEMA
4. REFLEXIONEM I PROPOSEM
Mobilitat sostenible
5. PLANTEGEM EL PROBLEMA
6. REFLEXIONEM I PROPOSEM

Publicitat

7. PLANTEGEM EL PROBLEMA
8. REFLEXIONEM I PROPOSEM
 

ORIENTACIONS PEL QUE FA AL CARTELL

  • Ha de ser original, molt visual, expressar molt amb poques paraules i ser convincent.

  • De tota la informació se n'extreurà la idea principal perquè és la que ens ha de servir per fer el cartell.

  • El missatge del cartell ha de captar l'atenció del receptor i impulsar a actuar d'una manera determinada. Feu, i escriviu, una pluja de idees respecte de quina frase o eslògan pot ser el més adequat i més impactant per tal que el vostre missatge arribi amb força a la població. Quan la tingueu feu el mateix per buscar el dibuix o imatge que s'avingui més amb el missatge.

  • Eviteu recarregar el cartell amb massa recursos i penseu que el principal objectiu és que el missatge arribi al receptor.

Estructura: