EL SECTOR PRIMARI

1. Fes l'activitat següent per repassar alguns conceptes sobre el sector primari .

 

 

  2. TREBALL COOPERATIU

  2.1 Plantejament del treball

  Seguint les indicacions del professor/a, formeu grups de 4 o 5 estudiants i feu les activitats sobre el sector econòmic que corresponen al vostre grup. La feina feta l'haureu d'exposar a la resta de grup-classe amb el suport de diapositives, on hi heu d'incloure imatges per il·lustrar la vostra explicació. La presentació ha de constar de portada, amb el títol i els noms dels membres del grup, índex, introducció, cos del treball i fonts de consulta.

  A més a més, cada grup haurà de preparar un qüestionari amb 5 preguntes, amb les respostes corresponents, sobre el tema que haurà preparat. En el cas del 1r grup n'haureu de preparar 10.

  Llegiu la feina que correspon a cada grup, i després mireu els consells per fer una exposició oral en aquest enllaç: CONSELLS PER FER L'EXPOSICIÓ ORAL .També podeu consultar els criteris d'avaluació: AVALUACIÓ

  2.2 Grups, fonts de consulta i propostes de treball.

  GRUP 1: ELABORACIÓ D'UN GLOSSARI SOBRE EL SECTOR PRIMARI

Informació:

Dels conceptes que trobareu a sota d'aquest paràgraf, n'heu d'escollir de 12 a 15, els que us semblin més significatius de cadascuna d'aquestes activitats del sector primari: agricultura, ramaderia, pesca i silvicultura.

CONCEPTES : PIB, paisatge agrari, agricultura, policultiu, monocultiu, agricultura intensiva, agricultura extensiva, espai rural, espai agrari, espai agrícola, parcel·la de cultiu, agricultura alternativa, agricultura de regadiu, agricultura de secà, agroturisme, agricultura de subsistència, agricultura de mercat, ramaderia intensiva, ramaderia extensiva, ramaderia de subsistència, ramaderia de mercat, caça, pesca, pesca d'altura, pesca d'arrossegament, pesca costanera, calador, ramaderia, silvicultura.

En el cos de treball de la vostra presentació hi ha d'haver els conceptes que heu escollit, definits, il·lustrats i agrupats per activitats econòmiques ( agricultura, ramaderia, pesca i silvicultura ). Cada concepte pot correspondre a una diapositiva. A més a més, recordeu que la presentació ha de tenir: portada, amb el títol i els noms dels membres del grup, índex, introducció i fonts de consulta.

GRUP 2: L'AGRICULTURA

Informació:

Proposta de guió de treball :

 • Factors que condicionen el paisatge agrari.
 • Elements que identifiquen el paisatge agrari.
 • Tipus de conreu.
 • Sistemes de conreu.
 • L'habitat rural.

En el cos de treball de la vostra presentació hi heu d'explicar els continguts d'aquest guió. Cada apartat pot correspondre a 1 o 2 diapositives. Recordeu que la informació que poseu a les diapostives ha de ser molt esquemàtica i visual, per això és important que la il·lustreu amb imatges. Aquesta informació l'heu de desenvolupar i ampliar quan feu l'exposició oral. En cap cas, el que expliqueu pot limitar-se al text de la diapositiva.

A més a més, recordeu que la presentació ha de tenir: portada, amb el títol i els noms dels membres del grup, índex, intoducció i fonts de consulta.

GRUP 3: LA RAMADERIA, LA SILVICULTURA I LA PESCA

Informació:

Proposta de guió de treball :

 • Ramaderia segons el mode de producció.
 • Tipus de ramaderia .
 • La silvicultura.
 • La pesca: recursos marins, producció pesquera, problemes del sector, on es pesca ?

En el cos de treball de la vostra presentació hi heu d'explicar els continguts d'aquest guió. Cada apartat pot correspondre a 1 o 2 diapositives. Recordeu que la informació que poseu a les diapostives ha de ser molt esquemàtica i visual, per això és important que la il·lustreu amb imatges. Aquesta informació l'heu de desenvolupar i ampliar quan feu l'exposició oral. En cap cas, el que expliqueu pot limitar-se al text de la diapositiva: heu d'explicar les definicions, no llegir-les.

A més a més, recordeu que la presentació ha de tenir: portada, amb el títol i els noms dels membres del grup, índex, introducció i fonts de consulta.

GRUP 4: EL SECTOR PRIMARI AL MÓN I ANÀLISI DEL SECTOR A EUROPA I ÀFRICA

Informació:

Proposta de treball :

 • Sector primari en l'actualitat
 • Paisatges agraris al món
 • Paisatges agraris evolucionats
 • Resumir, explicar i comparar la situació del sector primari de: Europa i Àfrica.

En el cos de treball de la vostra presentació hi heu d'explicar els continguts d'aquest guió. Cada apartat pot correspondre a 1 a 3 diapositives. Recordeu que la informació que poseu a les diapostives ha de ser molt esquemàtica i visual, per això és important que la il·lustreu amb imatges. Aquesta informació l'heu de desenvolupar i ampliar quan feu l'exposició oral. En cap cas, el que expliqueu pot limitar-se al text de la diapositiva.

A més a més, recordeu que la presentació ha de tenir: portada, amb el títol i els noms dels membres del grup, índex, introducció i fonts de consulta.

GRUP 5: L'AGRICULTURA I LA RAMADERIA A CATALUNYA

Informació:

Proposta de guió de treball :

En el cos de treball de la vostra presentació hi heu d'explicar els continguts d'aquest guió en unes 10 o 12 diapositives. Recordeu que la informació que poseu a les diapostives ha de ser molt esquemàtica i visual, per això és important que la il·lustreu amb imatges. Aquesta informació l'heu de desenvolupar i ampliar quan feu l'exposició oral. En cap cas, el que expliqueu pot limitar-se al text de la diapositiva.

A més a més, recordeu que la presentació ha de tenir: portada, amb el títol i els noms dels membres del grup, índex, introducció i fonts de consulta.

GRUP 6: ANÀLISI DEL SECTOR PRIMARI A ESPANYA

Informació:

Proposta de guió de treball :

 • L'agricultura: Factors condicionants, producció agrícola, , principals cultius i problemes actuals.
 • La ramaderia: Trets generals, regions i tipus de ramaderia.
 • La pesca: Aspectes generals, els caladors i solucions a la crisi del sector.

  En el cos de treball de la vostra presentació hi heu d'explicar els continguts d'aquest guió en unes 10 o 12 diapositives. Recordeu que la informació que poseu a les diapostives ha de ser molt esquemàtica i visual, per això és important que la il·lustreu amb imatges. Aquesta informació l'heu de desenvolupar i ampliar quan feu l'exposició oral. En cap cas, el que expliqueu pot limitar-se al text de la diapositiva.

  A més a més, recordeu que la presentació ha de tenir: portada, amb el títol i els noms dels membres del grup, índex, introducció i fonts de consulta.

GRUP 7: RECULL DE NOTÍCIES RELACIONADES AMB EL SECTOR PRIMARI

Informació:

2. 3 DOSSIER INFORMATIU

Clica aquest enllaç: GEOGRAFIA  


3. Prepareu un qüestionari amb 5 preguntes sobre el tema que heu preparat. Hi ha d'haver preguntes de diferent format : preguntes de resposta oberta, elecció entre diverses respostes, exercicis de veritat/fals, sopa de lletres, activitats de relacionar...
4. TREBALL INDIVIDUAL
 • Respon el qüestionari de cada tema que heu preparat entre tots els grups .
 • Fes les activitats proposades en aquest Jclic: zonaClic - activitats - Activitats econòmiques: el sector primari.