EL PAISATGES AGRARIS

1. Llegeix les definicions de paisatge agrari i espai rural, compara els dos planisferis i observa amb atenció els esquemes i mapes per poder fer després les activitats d'aquesta fitxa:
FITXA

Paisatge agrari:

Conjunt d'elements visibles que configuren el modus com una comunitat rural organitza els conreus i explota el seu espai agrari . Si l'espai es destina a la producció de bestiar es parla de paisatge pecuari.

 

Espai rural:

Es denomina espai rural aquell territori no urbà que forma part de la superfície terrestre o que es part d'un municipi que per les seves acaracterístiques no pot ser classificat com una àrea típicament urbana. Aquest tipus de zones es troben especialment destinades per a la realització d'activitats agropecuàries, agroindustrials, extractives, de conservació de l'ambient i de silvicultura. La qual cosa no implica que en aquests tipus d'espais no s'hi duguin a terme altres activitats.

 

MAPA D'USOS AGRARIS

MAPA DE CLIMES DEL MÓN

FACTORS QUE INTERVENEN EN L'ESPAI NATURAL

  ELEMENTS QUE CONFORMEN ELS PAISATGES AGRARIS

Quan conreem la terra, transformem el paisatge natural de manera que dóna lloc a una diversitat de paisatges agraris. Aquesta diversitat és fruit de la combinació de diversos elements i de com aquests es manifesten en l’espai. Aquests elements són: les parcel·les, el grau d'aprofitament, els sistemes de reg, l'espècie conreada i l'hàbitat i la xarxa viària.

 

ELS PAISATGES AGRARIS

CARACTERÍSTIQUES DELS PAISATGES AGRARIS ATENENT AL NIVELL DE DESENVOLUPAMENT

TRADICIONALS
EVOLUCIONATS
 • Països subdesenvolupats i zones més endarrerides del món desenvolupat.

 • Agricultura autàrquica o de subsistència.

 • Hi predomina el policultiu.

 • Ramaderia extensiva alimentada als prats naturals

 • No s'hi coneixen els adobs o utilitzen adobs naturals ( humus, excrements d'animals...).

 • S'hi hi inverteix poc capital i les tècniques són primitives ( aixada, pal de cavar la terra...) o tradicionals ( arada amb animals ).

 • Baixa productivitat.

 • Més de 2/3 de la humanitat practica aquest sistema agrari.

 • Països desenvolupats i plantacions de la zona intertropical.

 • Agricultura de mercat.

 • Hi predomina el monocultiu especialitzat.

 • Ramaderia extensiva o intensiva, normalment estabulada, i alimentada amb pinsos.

 • Ús d'adobs i fertilitzants.

 • Requereix grans inversions de capital, la utilització de maquinària moderna ( tractors, recol·lectores...) i l'ús de noves tècniques ( goteig, aspersió...).

 • Elevada productivitat.

 • Menys d'un terç del món ha adoptat aquest sistema de conreu.

 

ESPAIS ON HI HA AGRICULTURA PRIMITIVA

 

ESPAIS ON HI HA AGRICULTURA DE MERCAT