NOM I COGNOMS
CURS
NOM I COGNOMS
GRUP
1.1 EL LLOC
1.2.1 Escriu a l'etiqueta de cada mapa l'any que li correspon. Rebràs ajuda clicant sobre el mapa.

AVALUA'T