NOM I COGNOMS
CURS
NOM I COGNOMS
GRUP
1.2 EL TEMPS
1.2.1 Escriu el nom dels períodes de la prehistòria que falten a l'esquema. Clicant sobre el rellotge de sorra tindràs ajuda.  

 

A) ESQUEMA
PREHISTÒRIA
EDAT DE PEDRA
 
EDAT DELS METALLS
   
MESOLÍTIC
   
 

 

1.2.2 Escriu a les etiquetes de la línia del temps els noms que hi falten. Clicant sobre aquesta línia del temps tindràs ajuda.  

 B) LÍNIA DEL TEMPS

E.metalls
   
 

 

1.2.3 Escriu el nom de les dues edats de la prehistòria.  Per fer-ho, consulta l'esquema i la línia del temps que has completat.
 
1.2.4 Escriu el nom dels tres períodes de l'edat de pedra.
1.2.5 Escriu el nom dels dos períodes de l'edat dels metalls.
 
1.2.6 Quin d'aquests períodes de la prehistòria va ser més llarg ? Clica l'opció correcta :

AVALUA'T