1ª PART

La Via Augusta

Busca informació a aquesta adreça i respon: http://ca.wikipedia.org/wiki/Via_Augusta

· Què era la Via Augusta ?
· Què comunicava ?
· A Hispània, on començava i fins on arribava ?
· Quina longitud tenia ?

La Via Augusta a la Bètica

Llegeix la informació d’aquesta adreça:http://www.arqueomas.com/peninsula -iberica-ingenieria-romana-calzadas-y-puentes-via-augusta-betica.htm

.Resumeix la informació del primer punt ( fins “aceptablemente llano”):

Gades

Busca informació a aquesta adreça per respondre les preguntes: http://ca.wikipedia.org/wiki/Cadis#Hist.C3.B2ria

· Quin nom té actualment Gades ?
· Amb quin altre nom va ser fundada aquesta ciutat ? Què vol dir aquest nom ?

L’arribada dels romans

Busca informació a aquesta adreça i respon les preguntes:
http://www.irabia.org/web/hispania/textos/cadiz/cadiz.htm

· A quin any arriben els romans a Gades ?
· Què troben els romans a Gades, que aprofiten per comerciar ?
· A Gades, quina via romana molt important hi comença ?
· Què unia aquesta via ?
· Entre quin dos ports importants van mantenir un comerç marítim intens ? D’on era cada port ?

Les columnes d’Hércules

· Què són les columnes d’Hércules ?Informa’t a : http://ca.wikipedia.org/wiki/Columnes_ d'H%C3%A8rcules
· Llegeix el mite d’Hércules que trobaràs a aquesta adreça:: http://www.geocities.com/zuliram_es/los_bueyes_de_Gerion.htm, i resumeix-lo.

LA GRAN PREGUNTA :

Per què els romans van construir la Via Augusta i la van fer arribar fins a Gades?
Argumenta la resposta.

Montse Alsius

  2ª PART
 

JOC: DE ROMA A GADES