Omet navegació

Concepte de Romanització

LA ROMANITZACIÓ

Entenem per romanització l'assimilació de les formes de vida romanes per part dels habitants de les terres de l'actual Catalunya i també dels altres territoris conquerits pels romans. Això suposa un canvi de vida en aspectes com la llengua, els costums, la religió, l'urbanisme, el comerç..., de manera que progressivament el territori es va reorganitzant i la cultura indígena va desapareixent mentre que els habitants dels lloc conquerits van adoptant la cultura romana. Les zones de la península que més varen rebre la influència dels romans van ser les del sud i est nord-est.

Activitat d'omplir buits

Llegeix el paràgraf seguit i completa les paraules que manquen. .

Entenem per romanització l'assimilació de les formes de vida romanes per part dels habitants dels territoris conquerits pels romans, per exemple el que actualment anomenem  . Això suposa un canvi de vida en aspectes com la , la religió, l' , els , el comerç... Progressivament, els habitants que vivien en els llocs conquerits   van anar adoptant la cultura , el territoris es van anar reorganitzant i al mateix temps la cultura va anar . El nord- i el de la península van ser les zones que més van rebre la influència dels .

Habilita el javascript