Omet navegació

El llegat romà

Elecció múltiple

Qüestió

Què ha perdurat de la civilització romana pel que fa a la LLENGUA ?

Respostes

Actualment continuen vigents en molts països europeus lleis escrites romanes que recollien els drets i deures dels ciutadans.

Seguint el patró romà es van construir vies, aqüeductes, teatres, ponts, circs...

El llatí era la llengua oficial de l'imperi i del llatí provenen moltes llengües europees actuals: català, castellà, francès, italià...

El cristianisme, l'any 380 es va convertir en religió oficial de l'imperi romà. Durant l'edat mitjana, la major part d'Europa fou cristianitzada i  més endavant s'estengué a altres regions del món. En ple segle XXI un elevat percentatge de la població mundial continua essent cristiana.

Realimentació

Qüestió

Què ha perdurat de la civilització romana pel que fa a L'ARQUITECTURA ?

Respostes

Actualment continuen vigents en molts països europeus lleis escrites romanes que recollien els drets i deures dels ciutadans.

Seguint el patró romà es van construir vies, aqüeductes, teatres, ponts, circs...

El llatí era la llengua oficial de l'imperi i del llatí provenen moltes llengües europees actuals: català, castellà, francès, italià...

El cristianisme, l'any 380 es va convertir en religió oficial de l'imperi romà. Durant l'edat mitjana, la major part d'Europa fou cristianitzada i  més endavant s'estengué a altres regions del món. En ple segle XXI un elevat percentatge de la població mundial continua essent cristiana.

Realimentació

Qüestió

Què ha perdurat de la civilització romana pel que fa al DRET ?

Respostes

El cristianisme, l'any 380 es va convertir en religió oficial de l'imperi romà. Durant l'edat mitjana, la major part d'Europa fou cristianitzada i  més endavant s'estengué a altres regions del món. En ple segle XXI un elevat percentatge de la població mundial continua essent cristiana.

Seguint el patró romà es van construir vies, aqüeductes, teatres, ponts, circs...

Actualment continuen vigents en molts països europeus lleis escrites romanes que recollien els drets i deures dels ciutadans.

El llatí era la llengua oficial de l'imperi i del llatí provenen moltes llengües europees actuals: català, castellà, francès, italià...

Realimentació

Qüestió

Què ha perdurat de la civilització romana pel que fa a la RELIGIÓ ?

Respostes

Actualment continuen vigents en molts països europeus lleis escrites romanes que recollien els drets i deures dels ciutadans.

El cristianisme, l'any 380 es va convertir en religió oficial de l'imperi romà. Durant l'edat mitjana, la major part d'Europa fou cristianitzada i  més endavant s'estengué a altres regions del món. En ple segle XXI un elevat percentatge de la població mundial continua essent cristiana.

El llatí era la llengua oficial de l'imperi i del llatí provenen moltes llengües europees actuals: català, castellà, francès, italià...

Seguint el patró romà es van construir vies, aqüeductes, teatres, ponts, circs...

Realimentació