Omet navegació

Introducció

La religiositat romana va evolucionar del politeisme d'influència grega durant la República al monoteisme de la religió cristiana en l'Imperi.

  • Com en altres civilitzacions anteriors, els romans des del seu origen van creure en l'existència de nombrosos déus (politeisme).
  • Les idees religioses del poble romà no van ser sempre les mateixes, sinó que van rebre nombroses influències dels pobles amb els quals va entrar en contacte i van assimilar i integrar moltes de les seves creences.
  • Constantí, conscient de la gran influència que havia assolit el cristianisme i per tal de guanyar-se el seu suport, en els primers anys del segle IV va decretar la llibertat de culte mitjançant l’Edicte de Milà (313) per a totes les religions de l’Imperi, inclòs el cristianisme.
  • Finalment, el triomf definitiu de l’Església cristiana arribaria quan l’emperador Teodosi va prohibir els cultes no cristians mitjançant l’Edicte de Tessalònica (380). Des d’aquest  moment,  el cristianisme va esdevenir la  religió oficial de l’Imperi .