Omet navegació

Qui és qui ?

Digues el nom de la divinitat grega que correspon.

Qüestió

1. Júpiter

Respostes

Posidó

Hades

Zeus

Realimentació

Qüestió

2. Juno

Respostes

Hera

Atena

Àrtemis

Realimentació

Qüestió

3. Minerva

Respostes

Afrodita

Atena

Àrtemis

Realimentació

Qüestió

4. Diana

Respostes

Àrtemis

Afrodita

Atena

Realimentació

Qüestió

5. Venus

Respostes

Ceres

Afrodita

Hèstia

Realimentació

Qüestió

6. Neptú

Respostes

Posidó

Mercuri

Hades

Realimentació

Qüestió

7. Vulcà

Respostes

Ares

Hefest

Hades

Realimentació

Qüestió

8. Mercuri

Respostes

Hermes

Hefest

Posidó

Realimentació

Qüestió

9. Plutó

Respostes

Hefest

Hades

Eros

Realimentació

Qüestió

10. Vesta

Respostes

Afrodita

Gea

Hèstia

Realimentació

Qüestió

11. Mart

Respostes

Ares

Hermes

Eros

Realimentació