ORGANITZACIÓ

 • Tot el tema està dividit en 6 apartats i cada grup n'investigarà un. Són aquests:
 1. SITUACIÓ. EL LLOC
 2. EL TEMPS. ELS FARAONS
 3. LA IMPORTÀNCIA DEL NIL
 4. LA VIDA QUOTIDIANA
 5. LA RELIGIÓ: DÉUS, DEESSES I VIDA D’ULTRATOMBA
 6. L’ART EGIPCI I LA RELACIÓ AMB LA MORT
 • Per fer aquesta feina disposareu de dues sessions a l'aula d'informàtica. La feina que no pugueu fer l'haureu d'acabar pel vostre compte.

  TREBALL COOPERATIU
  • Es tracta que entre tot el grup-classe investigueu i aporteu el màxim d’informació. Per aconseguir-ho, és imprescindible que tothom faci la seva part de feina, d'altra banda la història quedaria incompleta.

  RECERCA
  • Tot i que us podríeu informar a través de molts mitjans : pàgines webs, revistes, llibres, Cd-roms, videos, Dvd ..., en aquest cas utilitzareu bàsicament internet. Però com que d'informació a internet n'hi ha molta i de temps no en teniu gaire, per facilitar les coses, de cada tema disposareu d'un apartat de recursos que podreu consultar per informar-vos.

 • DESVETLLEM TOTES LES INCÒGNITES

 • Finalment cada grup exposarà les seves conclusions a la resta de la classe, de manera que tothom tindrà tota la informació, però cadascú només haurà investigat en profunditat una breu part del tema.

  Ara vés a l'apartat: TASCA

 

Introducció organització tasca activitats avaluació
 
bloc