Activitat

Selecció múltiple

Selecciona les normes que aplicaven a les seves obres els artistes egipcis.

La immobilitat i la rigidesa. Les figures són estàtiques, pràcticament sense moviment.

El realisme:  El cos humà es mostrava tal com era en realitat.

La falta de perspectiva. Les figures es representaven sense sentit de profunditat.

La idealització. El cos humà es mostrava com hauria de ser, no com era en realitat.

En les figures humanes, l’ull i les espatlles es dibuixaven de cara, però el rostre, els braços i les cames es pintaven de perfil.

La frontalitat. Els objectes es mostraven sempre de cara. 

Les figures humanes es dibuixaven de perfil: el rostre, els ulls, les espatlles, els braços i les cames es pintaven de perfil.

Les figures són dinàmiques, pràcticament sempre les dibuixaven en moviment.

Dibuixen les figures amb un gran sentit de la perspectiva.Sota la llicència de Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License