Activitat

Escull les opcions correctes.

Els primers faraons els van enterrar en tombes que s'anomenaven mastabes.

 

MASTABA

GRAN PIRÀMIDEImhotep va construir piràmides escalonades posant mastabes una sobre l'altra.

HIPOGEU

PIRÀMIDE ESCALONADALes piràmides escalonades van donar pas a les gran piràmides,símbol de l'Imperi Antic .

GRAN PIRÀMIDE

HIPOGEUA partir de l'Imperi Mitjà es va construir un altre tipus de tomba: l'hipogeu, excavat a la muntanya .

PIRÀMIDE ESCALONADA

HIPOGEUSota la llicència de Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License