Omet navegació

Activitat 4

Activitat desplegable

Selecciona l'òrgan que depositaven en cada vas canopi.

IMSET/ QEBEHSENUF/ DUAMUTEF/ HAPI/

Habilita el javascript