Omet navegació

Funció dels vasos canopis

Els Vasos Canopis

Llegeix :

Les vísceres eren dipositades dins de quatre vasos canopis, les tapes dels quals tenien la forma del déu tutelar encarregat de protegir el contingut. Es tracta dels Quatre Fills d’Horus:

Dibuix dels vasos canopis

Imset : fetge


Qebehsenuf : intestins


Duamutef : estómac


Hapi : pulmons