Omet navegació

El procés de momificació

Com momificaven els difunts

Llegeix :

1. En primer lloc , se li extreien les vísceres. Mitjançant una incisió realitzada al costat esquerre, se li retiraven els intestins, l’estómac, el fetge i els pulmons. El cor es deixava al seu lloc.

2. L’ extracció del cervell es realitzava amb l’ajuda d’un ferro còncau que s’introduïa pel nas. Es trencava l’os que connecta amb l’espai del crani i s’hi introduïa una resina calenta. Després amb l’ajuda d’una espàtula, es removia el cervell, i aquest sortia en forma de massa viscosa.

3. L’embalsamador dessecava el cos amb la finalitat d’impedir-ne la descomposició. Això es duia a terme submergint el cadàver durant uns quaranta dies en una solució de sal natró.

4. Passat aquest temps, el cos era reomplert amb plantes aromàtiques i perfumat amb ungüents. Finalment, es procedia a l’embenatge del cos i col·locació d’amulets en diferents parts del cos segons les possibilitats econòmiques de cada família. Després d’aquestes operacions es retornava a la família.


Procés de momificació  

Llista mesclada