>
                  SECTORS ECONÒMICS

 

1. TREBALL INDIVIDUAL

1.1 Observa aquests gràfics, compara'ls, arriba a conclusions i escriu-les a la fitxa que tens a la dreta.

 

 

 

 

 

1.2. Busca informació sobre què son els sectors econòmics  a aquestes adreces i fes l'activitat núm. 1.2 de la fitxa.

2. TREBALL COOPERATIU

2.1 Plantejament del treball

Seguint les indicacions del professor/a, formeu grups de 4 o 5 estudiants i feu les activitats que corresponen al vostre grup. La feina que aneu fent l'heu de recollir cadascú individualment a la vostra fitxa de treball ( la de l'extrem superior dret d'aquesta pàgina ), i col·lectivament en una presentació de diapositives.

2.1.1 Cerqueu informació sobre el significat de I'IDH ( Índex de desenvolupament humà )i el de població activa i anoteu-la a la fitxa. Aquests vídeos poden ajudar-vos a entendre aquests conceptes.

 

2.1.2 Expliqueu les principals característiques de l'economia del lloc que us correspongui.

GRUP 1: EUROPA

                               https://sites.google.com/site/geografiapacfgs/5-europa

GRUP 2: OCEANIA

    GRUP 3: ÀSIA

GRUP 4 : AMÈRICA

GRUP 5 : ÀFRICA

GRUP 6 : ESPANYA

  • Informació:

https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0024810.xml

GRUP 7 : CATALUNYA

  • Informació:

http://www.buxaweb.cat/dossiers/economiacatalana.htm

2.1.3 Seguint la pauta de models determinats, elaboreu mapes sobre l'ocupació de la població activa per sectors econòmics del lloc que us ha correspost a cada grup. N'heu de fer tres, un per a cada sector econòmic: sector primari, sector secundari i sector terciari.

A continuació teniu indicacions per a l'elaboració dels mapes. Llegiu les que corresponguin al vostre grup, atenent al lloc d'on hàgiu de fer els mapes: Continents, Espanya o Catalunya.

CONTINENTS

ESPANYA

CATALUNYA

Heu de representar el percentatge de població ocupada en cada sector econòmic de cada país :

Mapa 1: % de població ocupada en sector secundari..

Mapa 2: % de població ocupada en sector primari.

Mapa 3: % de població ocupada en sector terciari.

Clicant l'enllaç hi trobareu models de mapes de cada continent amb la població activa per sectors econòmics: Models

  • Adreça on podeu trobar mapes polítics muts dels continents:

http://d-maps.com/index.php?lang=es

 

Heu de representar el percentatge de població de cada comunitat autònoma ocupada en cada sector econòmic :

Mapa 1: % de població ocupada en sector secundari..

Mapa 2: % de població ocupada en sector primari.

Mapa 3: % de població ocupada en sector terciari.

Clicant l'enllaç hi trobareu models de mapes de cada continent amb la població activa per sectors econòmics: Models

  • Adreça on podeu trobar mapes polítics muts d'Espanya:

http://d-maps.com/index.php?lang=es

 

Heu de representar el sector econòmic que predomina en cada comarca catalana. Ho fareu a partir de 3 mapes de les comarques de Catalunya de la forma que se us detalla a continuació:

Mapa 1: Sector primari. Cal pintar les comarques on aquest sector és el dominant.

Mapa 2: Sector secundari. Cal pintar les comarques on domina el sector secundari.

Mapa 3: Sector terciari. Heu de pintar les comarques on domina el sector terciari.

- Cliqueu on diu "informació" i hi trobareu el llistat de comarques de Catalunya i el sector econòmic que hi domina, i també un mapa comarcal de Catalunya.

Informació

Mapa mut de les comarques de Catalunya

- Al capdavall de la pàgina hi trobareu instruccions sobre com pintar els mapes.

2.1.4 Busqueu les dades d'ocupació per sectors econòmics de les Comunitats Autònomes, representeu-les en gràfics circulars i feu-ne el comentari. Cada grup ho farà de dos Comunitats. Les que se us indiquem a continuació.  A sota de les Comunitats Autònomes assignades a cada grup hi trobareu enllaços on podeu trobar les dades per fer els gràfics.

GRUP 1: Catalunya i Extremadura

GRUP 2: Galícia i Madrid

GRUP 3: Múrcia i País Basc

GRUP 4: Astúries i País Valencià

GRUP 5: Castella la Manxa i Balears

GRUP 6 : Navarra i Andalusia

GRUP 7 :  Canàries i Cantàbria

 

DADES PER FER ELS GRÀFICS

  Taula amb dades de totes de Comunitats Autònomes

Podeu trobar aquestes dades actualitzades a aquesta adreça:    https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=3986 ( quan se't obri la pàgina clica )

ORIENTACIONS PER A FER ELS GRÀFICS

  • Si no recordeu com fer el gràfic sectorial mireu aquest tutorial: 

 

2.1.5  Els grups 1, 2, 3, 4 i 5 buscareu l'IDH d'un país que pertanyi als continent que heu treballat a l'exercici 2.1.2. I els grups 6 i 7 , cercareu  l'IDH d'Espanya i Catalunya. Compareu les principals  característiques de l'economia que heu explicat ( activitat 2.1.2) i les dades IDH i feu-ne un comentari. L'IDH el trobareu clicant els enllaços d'aquí sota. També hi trobareu els llocs assignats a cada grup.

Grup 1: Noruega i Albània  Grup 2: Austràlia i Papúa Nova Guinea Grup 3:  Japó i Pakistan Grup 4:  Canadà i Bolívia  Grup 5:  Angola i Egipte  Grup 6:  Espanya  Grup 7: Catalunya

Continents i Espanya

http://www.datosmacro.expansion.com/idh

https://www.indexmundi.com/es

Catalunya

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Comunidades_aut%C3%B3nomas_de_Espa%C3%B1a_por_IDH

2.1.6 Prepareu una presentació de diapositives amb tota la informació i dades recollides.

2.1.7 Exposeu a la resta de companys/es el resultat de la vostra recerca. En aquest enllaç hi trobareu alguns consells per fer una bona exposició oral. CONSELLS PER FER L'EXPOSICIÓ ORAL . També podeu consultar els criteris d'avaluació.

INSTRUCCIONS PER ELABORAR EL MAPA

-Entreu a l'enllaç que se us proporciona i guardeu el mapa que us interessa.

-Una vegada que el tingueu guardat, obriu-lo amb el paint de Windows (si no el teniu el podeu descarregar de manera gratuïta de, http://www.softonic.com/s/paint-windows) i ja podreu començar a pintar el mapa de sectors econòmics. Veureu que és molt fàcil.

-Seleccioneu el color i després feu click a la icona del pot de pintura. Tot seguit situeu-vos sobre el país que vulgueu pintar i cliqueu. Per canviar de color torneu a repetir el procés: seleccioneu el color i feu click a la icona del pot de pintura.

- Elaboreu el mapa de cada continent, i d'Espanya com els models corresponents. Pinteu cada mapa de Catalunya, corresponent a cada sector econòmic, d'un color diferent. No us oblideu de posar a cada mapa que feu el títol i la llegenda corresponent.

- Una vegada que el tingueu fet, guardeu-lo i inseriu-lo a la fitxa en el lloc que se us indica i comenteu-los.

- En el comentari heu de dir països, comunitats autònomes o comarques amb més o menys percentatge d'ocupació en cada sector i explicar el per què us sembla que això passa.