Activitats

GUIONS DE TREBALL ORIENTATIUS

Grup 1 TEMPS ERA TEMPS: ELS ORÍGENS

1. El temps dels romans: Anys que comprèn .l’Antiga Roma, períodes i fets més rellevants
2. Situació de Roma . Característiques geogràfiques i estratègiques
3. Origen de la ciutat de Roma. Llegenda i història
4. Pobles que habitaven la Península itàlica

( Dues de les diapositives han de ser una línia del temps i un mapa )

 

Grup 2 ORGANITZACIÓ POLÍTICA:LA MONARQUIA

 1. Durada del període de la Monarquia
 2. Característiques de la monarquia
 3. Reis més importants
 4. Organització de la societat
 5. Organització econòmica
 6. Causes de la fi de la monarquia

 

Grup 3 ORGANITZACIÓ POLÍTICA: REPÚBLICA

 1. Durada de la República. Anys
 2. Característiques de la República
 3. Etimologia del nom república ( significat )
 4. Organització política de la República
 5. Expansió de Roma en temps de la República

 

Grup 4 ORGANITZACIÓ POLÍTICA: IMPERI

 1. Durada de l’imperi. Anys. Fet d’inici i final
 2. Característiques de l’Imperi
 3. Canvis i reformes en relació a la República
 4. Límits i expansió territorial durant l’Imperi ( mapa )


Grup 5 ORGANITZACIÓ SOCIAL

 1. Grups socials de l’Antiga Roma. Característiques
 2. Característiques de la família romana.
 3. Membres que la integraven: paterfamílies, esposa, fills, clients, esclaus L’educació
 4. Importància de l’esclavitud a Roma.

Grup 6 ORGANITZACIÓ CULTURAL: ART I RELIGIÓ

 1. Manifestacions artístiques que van dur a terme els romans
 2. Arquitectura: les ciutats, la seva estructura i edificis més importants.
 3. Mitologia romana. Déus i deesses, noms romans i grecs, símbols i responsabilitats
 4. El primer cristianisme
 5. Explicació d’algun mite.

 

Grup 7 ORGANITZACIÓ ECONÒMICA

 1. Activitats econòmiques: agricultura, comerç, el treball de la ciutat
 2. L'agricultura i l'explotació de les províncies
 3. La xarxa de comunicacions. Construcció de vies
 4. Utilització bàsica dels impostos. La guerra com a font d’ingressos.

 

Grup 8 LA FI DE L'IMPERI ROMÀ

 1. Els símptomes de la decadència
 2. Factors que van provocar la crisi
 3. Estratègia de Teodosi per afavorir la defensa de l’Imperi
 4. Conseqüències de la crisi.

 

Grup 9 EL LLEGAT DE L'IMPERI ROMÀ

 1. Definició de romanització
 2. La influència dels romans en aquells llocs que van formar part del seu imperi
 3. Empremta romana a Catalunya
 4. Localitats catalanes que tenen origen romà: nom actual i nom llatí

LLEGEIX L'APARTAT: AVALUACIÓ.