Procés

 

TEMPORITZACIÓ

1ª sessió:

a) Presentació de l'activitat.
b) Formació de grups de 4 persones.
c) Assignació de l'apartat del treball a investigar i el•lecció del subtema per part dels integrants del grup.
d) Lectura en grup dels apartats: INTRODUCCIÓ/TASCA/PROCÉS/AVALUACIÓ i aclariment de dubtes.
e) Inici de la recerca a internet i de la recollida d'informació i imatges.

2ª sessió:

a) Continuació de la recerca, recollida d'informació i imatges, i redacció en document word.

3ª sessió

a)Posada en comú entre els/les membres del grup.
b) Preparació de l'exposició oral i de suports gràfics que serveixin per il•lustrar l'exposició. Aquests suports gràfics poden ser murals en suport paper o presentacions amb suport informàtic ( el professor/ra us orientarà ).

4ª sessió
a)Exposicions orals davant de tot el grup classe.

5ª sessió

a)Exposicions orals davant de tot el grup classe.

Vés a l'apartat ACTIVITATS i busca el guió que ha de treballar el teu grup.